Rezerwat "Żurawie Błota"

Rezerwat  wodno-florystyczny, zatwierdzony pierwotnie
pod nazwą "Jezioro Kamienne" na powierzchni 14,41 ha i ograniczony
wyłącznie do jeziora oraz jego najbliższych obrzeży, został w 1990 r.
znacznie powiększony i rozprzestrzenia się obecnie na obszarze 109,13 ha,
zajmując tym samym trzecie co do wielkości miejsce w Parku Krajobrazowym
po "
Kurzych Grzędach" i "Staniszewskim Błocie".

Jezioro objęte zostało ochroną ścisłą, zaś pozostałe tereny chronią szatę roślinną
typową dla torfowisk przejściowych i wysokich oraz jeziorka lobeliowe
wypełniające drobne wytopiska z unikatową roślinnością i związaną z nimi awifauną.
Jezioro położone jest na wysokości 190 m n.p.m.,
a jego maksymalna głębokość wynosi 11 m.
Jego wody mają kwaśny odczyn, małą przezroczystość
i brunatną barwę pochodzenia organicznego.
Skąpożywną florę wodną reprezentuje dość nielicznie już występująca lobelia jeziorna
i poryblin jeziorny oraz dwa rzadkie gatunki: wywłócznik skrętoległy i brzeżyca jednokwiatowa
Na północnym brzegu jeziora znajduje się olbrzymich rozmiarów głaz narzutowy
o obwodzie 17 m, długości 5 m, szerokości 4,80 i wysokości 9 m, zwany Diabelskim Kamieniem,
który jest niewątpliwą atrakcją rezerwatu, i od którego jezioro wzięło swą nazwę.

Obficie występuje czermień błotna i żurawina. 
W rezerwacie znajduje sprzyjające warunki życia wiele gatunków ptaków,
wśród których na szczególną uwagę i ochronę zasługuje żuraw i brodziec samotny .
Warto dodać, że Jezioro Kamienne wraz z obrzeżem stanowi wyjątkowo urokliwy fragment rezerwatu.