Rezerwat "Szczelina Lechicka"


Rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1990 r. na obszarze 41,32 ha,
w skład którego wchodzi położone w rynnie polodowcowej
niewielkie jezioro Kocenko (7,29 ha) wraz z otaczającymi je lasami.
Rynna w tym miejscu wyraźnie się zwęża
i jest w dodatku głęboko wcięta, co stało się przyczyną nazwania rezerwatu "szczeliną".
Na krawędzi rynny, po północnej stronie jeziora,
znajduje się jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc,
z którego roztacza się rozległy widok na rynnę Jezior Potęgowskich
i sąsiadujące z nią tereny sandrowe.

W rezerwacie są więc objęte ochroną przede wszystkim walory krajobrazowe
ze szczególnym uwzględnieniem silnie zróżnicowanej rzeźby terenu,
śródleśne jezioro oraz zbiorowiska roślin lasów otaczających jezioro.
W rezerwacie całkowitą ochroną objęte są trzy gatunki widłaków:
wroniec, goździsty i jałowcowaty.
Również trzy gatunki podlegają prawu ochrony częściowej:
kruszyna pospolita, kalina koralowa i marzanka wonna.