Wydra - Lutra lutra

Długość ciała- 60-90cm. Ciemnobrązowa, przylegająca sierść, krótkie nogi, wydłużony tułów.

Występowanie:
Palearktyka. W Europie głównie z powodu zanieczyszczenia wód i kłusownictwa stosunkowo rzadka. W Polsce jej populacja jest stabilna a nawet wzrasta.
Od szeregu lat w krajach zachodniej Europy, m.in. w Holandii,
realizuje się szeroki program ochrony tego gatunku.
U nas także jest zwierzęciem chronionym.

Warto wiedzieć:
Jako drapieżnik wyspecjalizowany w łowieniu ryb wydra doskonale pływa i nurkuje.
Między palcami wszystkich kończyn  posiada błony pławne,
co łącznie z małymi uszami i fałdami skórnymi zamykającymi otwory słuchowe i węchowe świadczy o jej ziemnowodnym trybie życia.
Jest zwierzęciem aktywnym głównie w nocy.
Polując pod wodą wydra może przebywać około 1 minuty.
Wydry wiele czasu poświęcają zabawom.
Najczęściej bawią się w wodzie w grupach rodzinnych i w parach.
Przy zabawach indywidualnych wykorzystywana jest złowiona ryba,
względnie różne przedmioty, np. kamienie.