Rezerwaty przyrody na terenie leśnictwa


Na terenie leśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
rezerwat "Kurze Grzędy" oraz rezerwat "Jezioro Turzycowe".
Prócz tych wymienionych rezerwatów, znajduje się także jeden użytek ekologiczny "Dwa Oczka".
Ogółem obszar rezerwatów na terenie leśnictwa "Bącka Huta" zajmuje 133,16 ha.
Muszę jeszcze powiedzieć, że prawie cały obszar mojego leśnictwa jest objęty
Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000,
a blisko 40% Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000.
 

Rezerwaty przyrody w okolicy

W najbliższej okolicy na miłośników przyrody czeka wiele innych rezerwatów
wartych odwiedzenia, takich jak:

Rezerwat "Szczelina Lechicka"
Rezerwat "Jezioro Lubygość"
Rezerwat "Żurawie Błota"
Rezerwat "Staniszewskie Zdroje"
Rezerwat "Staniszewskie Błoto"

Tak duże zgrupowanie rezerwatów przyrody na tak niewielkim terenie występuje tylko
w Parkach Narodowych i to też nie zawsze.
Dlatego też stanowi to niemałą atrakcję dla turystów, przyrodników i miłośników piękna Kaszub.