Trznadel - Emberiza citrinella


Trznadel jest wielkości wróbla.
Głowę i spód ciała ma mniej lub więcej żółte, grzbiet rdzawy.
Samica mniej żółta, z ciemno kropkowaną piersią obie płci z rdzawym kuprem i białymi brzegami ogona.

Występowanie:
Pola i łąki, o ile rośnie na nich choć kilka drzew lub krzewów,
skraje lasów, parki.

Warto wiedzieć:
Trznadel najchętniej gnieździ się na skarpach, np. rowów,
z kępami traw i niskimi, ciernistymi krzewami.
Gniazdo zakłada na ziemi lub tuż nad nią, dobrze ukryte w gąszczu roślinności. Wyprowadza dwa lub trzy lęgi w roku.
Po okresie lęgowym, a więc mniej więcej od połowy lipca, tworzy stada,
zwykle wspólnie z ziębami i innymi ptakami z rodziny łuszczaków
- w zimie mogą one liczyć nawet kilkaset osobników
- aby razem szukać pokarmu na polach.