Skowronek polny - Alauda arvensis

Skowronek jest barwy ziemistoszarej,
większy nieco od wróbla
o ciemnobrązowo kreskowanym
wierzchu ciała i piersi. Brzegi ogona białe.
Występuje w całym kraju na polach i łąkach.
Na wiosnę jest jednym z pierwszych
ptaków powracających z południa.Występowanie:
Pospolity na użytkach rolnych,
ale spotykany także na torfowiskach,
wydmach i dużych zrębach.

Warto wiedzieć:
Powszechnie znany i wciąż jeszcze zachwycający wielu ludzi lot godowy skowronka, połączony z donośnym i melodyjnym śpiewem, trwa zwykle 2-3 minuty, choć niekiedy nawet godzinę. Skowronki powracają do nas wyjątkowo wcześnie i czasem można je usłyszeć już w połowie lutego. Samiec szczególnie głośno i intensywnie śpiewa wznosząc się w górę, aby później - już niemal niedostrzegalny gołym okiem - śpiewając krążyć i trzepotać się w powietrzu. Wracając na ziemię, ostatnie 10-15 metrów spada w milczeniu jak kamień. Intensyfikacja rolnictwa i związana z nią likwidacją miedz i nieużytków, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zwiększanie się powierzchni upraw, przyczyniły się do tego, że ten dawniej bardzo rozpowszechniony ptak pól, łąk i pastwisk stał się obecnie na zachodzie Europy znacznie mniej liczny, niż był jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku.