Pustułka - Falco tinnunculus

Pustułka jest wielkości gołębia.
Mierzy około 34 cm długości.
Wierzch ciała jest rdzawy.
Samiec ma niebiesko szarą
głowę i wierzch ogona.
Samica i młode z poprzecznymi brunatnymi pręgami.
W locie widoczne
zaostrzone skrzydła i długi ogon.
Najczęstszym i charakterystycznym zachowaniem dla tego gatunku
jest patrolowanie terenu z powietrza
i zawisanie co jakiś czas w miejscu. Wówczas ptak rozpościera szeroko ogon  i trzepocze skrzydłami,
opuszczając głowę.
Gdy wypatrzy ofiarę,
stopniowo obniża lot, a następnie
składa skrzydła i spada na nią...

 

 

 

Występowanie:
Tereny otwarte różnych typów z zadrzewieniami.
Również tereny zurbanizowane - wsie i miasta.
Ostatnio, na terenie Polski coraz rzadsza.
Objęta jest ochroną.

Warto wiedzieć:
Podobnie jak inne sokoły, pustułka nie buduje samodzielnie gniazd.
Lęgi odbywa w bardzo rozmaitych miejscach. W górach są to najczęściej półki skalne, a w krajobrazie rolniczym opuszczone gniazda ptaków, głównie krukowatych.
Lęgi stwierdzano także w obszernych dziuplach.
Pustułki gniazdują też na budynkach gospodarskich, magazynach zbożowych czy wieżach kościołów. W aglomeracjach miejskich mogą to być także wyższe kamienice, wieżowce mieszkalne, biurowce i inne wysokie budynki.