Kos - Turdus merula

 

 

Kos jest nieco większy
od szpaka.
Mierzy do 28 cm długości.
Samiec czarny, wiosną z jaskrawożółtym dziobem,
samica ziemistobrązowa z brązowawym dziobem
oraz plamkami na podbródku i piersi.

 
 Występowanie:
Pierwotnie wyłącznie w gęstych lasach, obecnie pospolity w parkach, ogrodach,
a nawet ubogich w drzewa centrach wielkich miast.
 
Warto wiedzieć:
 Miejska odmiana, czy może raczej ekotyp kosa, wciąż rozszerza swój zasięg, zasiedlając kolejne miasta posuwając się w kierunku wschodnim
i południowo-wschodnim.
Obecnie zagęszczenie kosa w miastach jest do 10 razy większe niż w lasach.
Jest indywidualistą - nigdy nie lata w dużych stadach (w przeciwieństwie do szpaka).
Śpiewa siedząc wysoko na drzewie. Jego poważnie, dostojnie brzmiący śpiew często możemy usłyszeć, jeszcze zanim wstanie słońce.