Jastrząb - Accipiter gentilis

 

Jastrząb mierzy ok. 54 cm długości
i ponad 100 cm rozpiętości skrzydeł.
Ubarwienie ma skromne,
z wierzchu brązowawe, od spodu
białawe w ciemne, faliste prążki.
Na ogonie, który jest zaokrąglony
na końcu - cztery poprzeczne pręgi.
Nogi masywne z potężnymi pazurami.
Oczy jaskrawożółte.

Występowanie:
Jastrząb jest u nas pospolitszy,
niż się to wydaje.
Gniazda zakłada w koronach wysokich drzew i stale je rozbudowuje,
znosząc masy zielonych gałęzi.

Warto wiedzieć:
Jastrząb jest ptakiem monogamicznym i osiadłym, ale w obrębie swego terytorium jedna para ma 2-3 gniazda,
które zmienia w odstępach 1-3 letnich.
Rewir łowiecki jednej pary lęgowej obejmuje powierzchnię 30-50 km2.
Jastrząb poluje z zasadzki, lata nisko - doskonale wykorzystując naturalne osłony terenowe, więc widuje się go znacznie rzadziej niż myszołowa.
Samiec jest mniej więcej o jedną czwartą mniejszy od samicy,
a więc zaledwie wielkości wrony. Łowi więc mniejsze zwierzęta, do rozmiarów gołębia, podczas gdy samica poluje na zdobycz do wielkości kury czy zająca.

 

 

 

Poluje przede wszystkim na urozmaiconych terenach rolniczych; ostatnio spotykany także na obrzeżach miast.