Bielik - Haliaeetus albicilla

Jest naszym najpotężniejszym lęgowym ptakiem drapieżnym - największe samice
(u ptaków drapieżnych
to one są większe)
ważą do 6 kg,
przy rozpiętości skrzydeł
do 250 cm.
Cechami rozpoznawczymi dorosłego bielika są:
 długie, proste skrzydła;
 krótki, klinowaty,
biały ogon oraz jasna,
 siwa głowa z żółtym dziobem

Występowanie:
Bielik występuje w starych lasach, najczęściej w pobliżu wody.
Dużych rozmiarów gniazdo zakłada w koronie wysokiego drzewa,
często na skraju lasu.

Warto wiedzieć: 
Ma bardzo urozmaicony jadłospis, od ryb (nawet kilku kilogramowych),
przez ptactwo (najczęściej wodne), po ssaki do wielkości sarny.
Głównym zagrożeniem dla bielików jest coraz większe zanieczyszczenie wód,
nad którymi polują. W ich organizmach, jako ostatnich w łańcuchu pokarmowym
 odkłada się najwięcej trujących związków.
Podlega ochronie.