Rezerwat "Jezioro Lubygość"


Rezerwat leśno-krajobrazowy, utworzony w 1962 r. na powierzchni 70,85 ha.
Ochroną objęte jest tu skąpożywne jezioro rynnowe (20,71 ha) i otaczający je las.
Długie i wąskie jezioro Lubygość o stromo zarysowanych i zalesionych brzegach,
wyróżnia się wyjątkową malowniczością wśród jezior Pojezierza Kaszubskiego.
Dystroficzny charakter jeziora jest nietypowy dla jezior rynnowych,
gdyż przeważnie zbiorniki tego rodzaju zajmują niecki wytopiskowe.

Dominującym powierzchniowo zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa,
w której wyróżniają się stare, liczące sobie po ok. 200 lat dęby, buki, sosny
oraz rzadziej brzozy, graby, olchy i osiki. W rezerwacie znaleziono 270 gatunków
roślin naczyniowych, w tym aż 20 gatunków paprotników.
W runie trafiają się rośliny rzadkie, jak przetacznik górski i widłak wroniec,  
czy szczególnie rzadka zimozielona paproć podrzeń żebrowiec.
Z innych gatunków na uwagę zasługują paprocie:
paprotnica krucha, nerecznica grzebieniasta i zachyłka oszczepowata.
Warto dodać, iż zwiedzenie rezerwatu umożliwia droga leśna, biegnąca wzdłuż jeziora.
Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych pod względem  krajobrazowym
szlaków wycieczkowych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

 

 

Ciekawostką geomorfologiczną rezerwatu
jest odkrywka geologiczna 
z niezwykle interesującą grotą,
wykształconą w utworach 
żwirowo-zlepieńcowych.
Nieopodal znajduje się także
rekonstrukcja bunkra partyzantów
Gryfa Pomorskiego - "Ptasia Wola".