Kontakt:
lesniczowka@op.pl
Krzysztof Matuszczak  
Nowalczysko 3 
83-342 Kamienica Królewska
Telefon : (58) 681-92-04